Ξυλοεπενδυτική

ΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε

ετος ίδρυσης 1992

Η λέξη παλέτα είναι ιταλικής προελεύσεως. Έχει σχέση με τη ζωγραφική και αφορά το πλαίσιο στο οποίο οι καλλιτέχνες τοποθετούν τα χρώματα τους. Σε παγκόσμια κλίμακα η λέξη αυτή χρη σιμοποιείται και για τα ξύλινα υπόβαθρα μαζικής φορτώσεως.

Καλλιτεχνική ,λοιπόν , η λέξη και πράγματι περιεχόμενη στο χώρο των εγκαταστάσεων της ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ , μπορεί να μη συναντήσουμε σημεία καλλιτεχνικών εξάρσεων σίγουρα όμως θα έλθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με εργασίες που η λεπτομερειακή τους φύση έχει κοινά σημεία με την καλλιτεχνική σχολαστικότητα..

Η ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε έχει κατορθώσει να συνδέσει το όνομα της με μια δυναμική παρουσία στο χώρο του κλάδου και της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν καθόλου τυχαία αντίθετα προήλθε μετά από ολοκληρωμένες μελέτες πάνω στη κατασκευή παλετών και ειδικών κιβωτίων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε είναι διαρρυθμισμένες και εξοπλισμένες με τις αρχές και τις επιταγές της σύγχρονης εργονομίας και χωροοργάνωσης.

Τα γήπεδα της εταιρίας ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Εκτείνονται σε έκταση 67.000 τ.μ και από αυτά τα 4.500 τ.μ καταλαμβάνουν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις . ο αριθμός των εργαζομένων ανέρχεται σήμερα στους 50.

Η ΞΥΛΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε δημιουργεί τα ξύλινα υπόβαθρα μαζικής μεταφοράς στηριζόμενη στο δικό της σταθερό υπόβαθρο και στοχεύοντας προς μια μόνο κατεύθυνση: τον εναρμονισμό των προϊόντων της στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών της.

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 Global Design

UA-15980541-39