Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας "λογότυπο"

Ένα λογότυπο είναι το σήμα μιας εταιρίας και κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας της. Ένα επιτυχημένο και καλοσχεδιασμένο λογότυπο μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πελατών και να δώσει κύρος στην επιχείρηση, για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικός ο σωστός σχεδιασμός του λογοτύπου και απαιτεί συνδυασμό γνώσεων τόσο στο marketing όσο και στην γραφιστική.  Κάθε δημιουργία λογοτύπου από την εταιρία μας είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης, δημιουργικής σκέψης και πρωτότυπων ιδέων που στόχο έχουν την δημιουργία ενός μοναδικού λογοτύπου που θα μπορεί να μεταδώσει τις αξίες και το όραμα της εταιρείας σας και να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Logo Design Portfolio

Built with HTML5 and CSS3
Copyright © 2015 Global Design

UA-15980541-39